top of page
Koolituse läbinud lapsevanema tagasiside:

"Enne programmiga liitumist teadsin ma, et mu lapsel on raske, kui ta näeb ja teab, et tema ema-isa omavahel läbi ei saa ja pidevalt on õhus pinged. Tahtsime me ju vanematena oma lapse eest muresid varjata, aga täielikult see kindlasti ei õnnestunud. Grupis käima hakates sain ma aga aru, kui raske lapsel tegelikult on. On väga julm tõdeda, mida me oma suutmatuses ja rumaluses oma lastele teeme. Sellist teadmist on raske vastu võtta ja veel raskem endale andeks anda. 

 

Grupis käimine ei garanteeri, et lapsevanemad saavad omavahel sõbraks, aga kahtlemata peaks see panema neid mõtlema oma käitumise üle. Selle üle, mida ja kuidas lapsele edasi antakse, mis tundeid temas oma käitumisega tekitatakse. Ka siis, kui lapsevanemale tundub, et grupis käimine on justkui mõttetu, sest lapsevanemate vahelised suhted ei parane, tasub end motiveerida pisut teise nurga alt - grupis käimine kasvatab eelkõige sind ennast ja õpetab sind käituma nii, et su lapsel ei oleks enam valus. 

 

Teist inimest ei saa muuta, muuta tuleb iseennast, kõik algab sinust enesest. Grupis osalemine nõuab kahtlemata suurt pingutust igas mõttes. Nii mõnigi kord juhtus, et ma ei tahtnud enam kohtumisele minna, aga eneseületus on väga magusa maitsega. Tuletasin endale meelde: ma teen seda kõike enda lapse jaoks ja tema heaolu silmas pidades. Motiveerivate mõteteni aitasid mind terapeudid, ilma nende abita poleks miski võimalik olnud.

Kuigi mul oli emotsionaalselt väga raske see teekond läbida, olen väga tänulik, et mulle selline võimalus anti. Kahtlemata on see siiamaani proovitud abi saamise meetoditest kõige tõhusam."

~Maria~

Kellele "Dialoog laste nimel" mõeldud on?

Programm „Dialoog laste nimel“ on mõeldud lapsevanematele, kellel on käsil või seljataga keeruline lahkuminek ja nad ei suuda omavahel lapsi puudutavates küsimustes kuidagi kokkuleppele jõuda. Konflikt võib olla alles hiljuti tekkinud kui ka pikemat aega kestnud ning see on mõjutanud negatiivselt konfliktiga seotud inimeste elusid ja heaolu. 

Eesmärk

Koolitusprogrammi abil õpivad vanemad uusi toimetulekuviise ja pingevaba suhtlemist. Muutes seeläbi oma laste jaoks keskkonda turvalisemaks.

Programmiga liitumine

Mõlemad lapsevanemad peavad olema programmis osalemisest huvitatud ning peavad oma soovist isiklikult teada andma. Programmiga liitumiseks viiakse läbi vanemate ja nende lastega kaks eelintervjuud ja üks võrgustikukohtumine. Tugivõrgustikuks võivad olla lähedased ja/või sõbrad, kes toetavad osalejaid kogu programmi jooksul. 

Koolitus koosneb vanematele ja nende lastele mõeldud kaheksast kahe tunni pikkusest grupikohtumisest, ühest võrgustikukohtumisest ja kahest eelintervjuust. Grupikohtumistel peavad osalema mõlemad vanemad ja nende ühised lapsed. Laste ja vanemate grupid toimuvad ühel ajal eraldi ruumides. Koolitus kestab kolm kuud. 

Vanemate grupis keskendutakse teemadele,  mis  keerulistes ja konfliktsetes lahkuminekutes esile kerkivad.  Arutelud ja praktilised harjutused keskenduvad vanemaks olemisele, mitte paarisuhtele.  

Programmis osaledes peab lapsevanem:

 • Tulema koos teise vanemaga eelintervjuule

 • Peatama ajutiselt kõik käsiolevad kohtuvaidlused

 • Osalema kõigil kohtumistel.

Esimene eelintervjuu

Esimesel kohtumisel osalevad mõlemad vanemad.

Esimesel kohtumisel:

 • Tutvutakse grupijuhtidest terapeutidega

 • Antakse informatsiooni osalemistingimuste kohta

 • Antakse informatsiooni grupis kasutavate meetodite kohta

 • Selgitatakse miks on oluline kohtuvaidlused programmis osalemise ajaks lõpetada

 • Aidatakse jõuda arusaamisele, kas programmis osalemine võiks viia soovitud tulemusteni

 • Vastatakse tekkinud küsimustele.

Eelintervjuu põhjal otsustatakse programmi sobivuse ja selles osalemise üle. Vajadusel võib võtta mõtlemisaega.

Teine eelintervjuu

Teisel kohtumisel osalevad mõlemad vanemad koos oma ühiste lastega. Teisel kohtumisel toimub lastega tegelevate terapeutide esmakordne kohtumine lastega. Vastatakse vahepeal tekkinud küsimustele.

Tugivõrgustik

Lahkuminek on väga emotsionaalne protsess, millega on seotud palju inimesi - vanavanemad, teised pereliikmed, sõbrad, naabrid, kooli- ja töökaaslased jne. Kui lahkuminek on väga probleeme on tihtipeale protsessi kaasatud ka professionaalid nagu juriidilised ja psühholoogilised nõustajad, lepitajad, sotsiaaltöötajad, lastekaitse jt. Tülitsevad osapooled tõmbavad omavahelistesse konfliktsetesse suhtesse kaasa teisi inimesi. Lapsed jäävad sageli üksi tülide keskele suutmata ja tahtmata pooli valida.

Programmis "Dialoog laste nimel" oleme kogenud, et vahel on edusammud grupis tekitanud probleeme uue partneriga või teiste lähedastega. See on igati mõistetav, kuna teile lähedased inimesed on tõenäoliselt perega pikemat aega seotud olnud, kuid kuna nad ei osale aktiivselt meie grupis ei pruugi nad teatud sammude vajalikkusest aru saada. See on meie spetsialistidele õpetanud, et lahkuminevate vanemate tugivõrgustik on väga oluline.

Seetõttu olemegi hakanud korraldama tugivõrgustiku infokohtumisi. Võrgustikukohtumine ei täida terapeutilist eesmärki vaid on mõeldud selleks, et anda lapsevanemate jaoks olulistele inimestele programmi kohta informatsiooni. Võrgustikukohtumistele lapsi ei kaasata. Kohtumisel on võimalik osalejatel küsimusi küsida ning programmi läbiviijad saavad paluda tugivõrgustiku toetust ja selgitada neile programmi olulisust. Tavaliselt toimub võrgustikukohtumine õhtul ning enne esimese grupikohtumise algust. 

Ootejärjekord

Võib juhtuda, et teie soovitud grupp on juba täis, kuid sobivuse korral on teil võimalus pääseda ootenimekirja ja liituda järgmise grupiga. Eelintervjuud toimuvad aasta läbi ning selle läbides selgub millise grupiga te liituda saate. 

Hind

Programmi kogumaksumus on 140-200€ lapsevanema kohta, olenevalt grupi suurusest. See sisaldab programmi läbiviimist, võrgustikukohtumist, 2 järelkohtumist, kohvipause ja töövahendeid). Osalemistoetuse osalise kompenseerimise sooviga tasub kindlasti ühendust võtta kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajaga. Mõnel puhul on KOV-il  olnud võimalik toetada.

Osalemine

Grupid toimuvad erinevates Eesti linnades. Ühte gruppi võetakse kuni 12 lapsevanemat. Grupid toimuvad jooksvalt Tallinnas, Tartus, Võrus ja Pärnus. Osalemissoovist saab märku anda registreerumisvormi täites. Registreerumisvormi peavad täitma mõlemad lapsevanemad individuaalselt. Pärast registreerumisvormi täitmist võetakse teiega ühendust ning täpsustatakse edasised sammud. 

Kui teil tekkis täiendavaid küsimusi, siis palun võtke meiega kindlasti ühendust. Vastame meelsasti tekkinud küsimustele. 

----------------------------------------------------

Parent feedback after participating in the program:

“Before joining the program, I knew that my child had a hard time seeing and knowing that his mother and father were not getting along with each other and that there was continuous tension in the air. We wanted to hide our concerns as a parent, but it certainly did not succeed. When I started the group, however, I realized how hard this situation really was for my child. It's very hard to actually realize what we do to our children with our inability and foolishness. It's difficult to accept this kind of knowledge and even more difficult to forgive yourself.

 

Visiting the group does not guarantee that parents will be friends with each other, but it will make them think about their behavior.  It will make you understand what and how to tell a child so you do not give them the a burden to carry. It will also show you what emotions your current behavior has caused. Even if it seems to some parents, that is pointless to participate in the program, because perhaps the parenting does not improve, the program is still very motivating from a slightly different angle because working in a group will make you responsible of your actions and teaches you how to behave in such a way that your child is no longer in pain. 

 

Your ex cannot be changed, it is necessary to change yourself, everything starts with you. Participation in the group undoubtedly requires a great deal of effort in every aspect. Many times I felt that I do not want to go to the meeting, but exceeding myself tasted very sweet. I reminded myself: I am doing it all for my child and for his well-being. Program therapists helped me with motivational thoughts and I feel it would not have been possible without their help.

 

Although it was emotionally difficult for me to pass this journey, I am very grateful that I was given this opportunity. Undoubtedly, it has been the most effective way to get help from all the other tried and tested methods.”

                                                ~ Maria ~

Target group

 

This project is meant for parents who are caught up in divorce conflicts concerning the care for their children, their housing situation, their finances and other important subjects. These conflicts can have shorter or longer durations (up to 10 years) and likely influence the lives and wellbeing of all those involved, children, parents and their network.

 

Goal

 

The goal of this project is to turn parents’ conflict into a less destructive one. It aims to provide parents with new ways to deal with existing conflict areas so that the kids can feel safe again and develop in a good environment.

 

The Project

 

Both parents sign up, after which they are invited for two intake interviews, which they do together. They must take part in a network meeting and in the eight subsequent group sessions of two hours each. At the same time their children will take part in the child group. The parent group will work on issues that are relevant for parents who are caught up in heavy conflict divorce.

Group

 

Groups are held in different Estonian cities. Up to 12 parents are included in one group. The groups are held regularly in Tallinn, Tartu, Võru and Pärnu. You can sign up for participation by filling in the registration form. The registration form must be completed by both parents individually. After completing the registration form, we will contact you and specify further steps.

 

Sign up

 

Signing up can be done through filling out the form on this website. You will then be contacted so we can register your details.

 

In order to participate in the project you must be willing to

 • Come to the intake interview as parents together

 • (Temporarily) stop or put on hold any ongoing legal procedures

 • Participate in surveys for research that aim to find out more about this issue and potential achieved improvements.

 

First intake

 

The wait for a first intake interview and for participation in the group depends on the number of registrations and on the starting dates of the groups.

 

The aims of the first intake interview are to:

 • Get acquainted

 • Provide information about the requirements for participation

 • Provide information about the methods used in the group

 • Explain why it is necessary for parents to stop any legal procedures (even temporarily)

 • Answer any questions

 • Come to a decision on whether participation of both parents can contribute to resolving the issue

 • Parents can make clear whether they would like to participate right away and come for a second intake interview. They can also plan when an intake interview for the children can happen during their first intake. It is also possible for parents to ask for a week time to consider whether they would want to participate.
   

Second intake

 

The second intake interview will be used to answer any remaining questions. The therapists will be able to answer these and will use this interview to ask for any information they still need from the parents.

 

The intake interview for the children will take place at the same time as the second intake interview for the parents.

 

Network-meeting

 

A divorce is a very emotional process, in which many people are involved. First the children, but also the grandparents, other family, friends, neighbors, those involved from school and work and many more who feel connected to the family. When a divorce causes extra trouble this means professionals, such as lawyers, mediators and counselors, often become involved. Moreover, new partners, their children and their network can play a role. When fights become more intense and start to last longer, people who are involved will likely be drawn to either of the sides of the conflict. The fight will continue between the two growing groups, the children are stuck in the middle, and it becomes harder and harder to listen to everyone.

In the project ‘No Kids in the Middle’ we have also experienced this. Sometimes agreements that are made in the parent group or steps that a parent takes might sometimes cause resistance with the new partner or the parent’s network. This is logical, because these people have been involved with the family for a long time, but they don’t actively take part in the parent group and, therefore, don’t understand all the steps that are taken. This has made very clear the importance of the network for people in a divorce, particularly if this divorce causes extra trouble.

 

This is why we have decided to organize Network Information Evenings. The network evening will be organized before the start of the group sessions. These evenings do not have a therapeutic nature, they really mean to inform the important people involved about the project that the parents take part in. During this evening information will be provided about the project, what we do and why we do this. There is the possibility for people to ask questions.

 

Sometimes we reorganize a network evening when this is needed.

 

Cost

 

In Tallinn,the total cost of the program is 140-200€ per parent depending of the size of the group, this includes the program, a meeting place, coffee breaks, the costs for both parents and children, covering costs for four therapists and tools. If you wish to be partially compensated for participative benefits, be sure to contact the local child welfare officer.

 

Waiting list

 

The groups start two times a year. Unfortunately there is a waiting list, as it is not always possible to include parents and children in the upcoming groups. The first intake can only be planned when both parents have signed up.

 

Questions

 

If you have any additional questions, please feel free to contact us. We are happy to answer any questions you may have.

bottom of page